• SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

 • Quý khách hàng, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm nhà cung cấp tốt, uy tín, tận tâm tư vấn trong công việc tại Thành phố HCM. HỒ VIỆT ADS là đơn vị, chuyên cung cấp Pet tấm nguyên sinh hàng nhập khẩu chất lượng cao. Chúng tôi, sẽ luôn làm Quý khách hài lòng với những sản phẩm khắt khe nhất qua các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp. 

  Cung cấp Pet tấm nguyên sinh: Khổ Pet tấm (tờ) 2dem, 3dem, 4dem: 54x79 cm, 65x86 cm, 72x102 cm ..v..v.. Sản phẩm: Có cán màng chống trầy bề mặt, có xử lý corona dễ in ấn, ...

  In ấn & Gia công sau in: In ấn pet tấm nguyên sinh & sản phẩm khác... Dán hộp nhựa tự động (thủ công) nhanh chóng. Ép kim, bế khuôn sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

  Nhận đặt hàng, Pet tấm số lượng lớn theo yêu cầu của Quý khách hàng.  Sản phẩm, nhập trực tiếp từ nhà máy nên giá thành rất cạnh tranh hiện nay. 

 • Quý khách hàng, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm nhà cung cấp tốt, uy tín, tận tâm tư vấn trong công việc tại Thành phố HCM. HỒ VIỆT ADS là đơn vị, chuyên cung cấp Pet tấm nguyên sinh hàng nhập khẩu chất lượng cao. Chúng tôi, sẽ luôn làm Quý khách hài lòng với những sản phẩm khắt khe nhất qua các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp. 

  Cung cấp Pet tấm nguyên sinh: Khổ Pet tấm (tờ) 2dem, 3dem, 4dem: 54x79 cm, 65x86 cm, 72x102 cm ..v..v.. Sản phẩm: Có cán màng chống trầy bề mặt, có xử lý corona dễ in ấn, ...

  In ấn & Gia công sau in: In ấn pet tấm nguyên sinh & sản phẩm khác... Dán hộp nhựa tự động (thủ công) nhanh chóng. Ép kim, bế khuôn sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

  Nhận đặt hàng, Pet tấm số lượng lớn theo yêu cầu của Quý khách hàng.  Sản phẩm, nhập trực tiếp từ nhà máy nên giá thành rất cạnh tranh hiện nay. 

 • Quý khách hàng, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm nhà cung cấp tốt, uy tín, tận tâm tư vấn trong công việc tại Thành phố HCM. HỒ VIỆT ADS là đơn vị, chuyên cung cấp Pet tấm nguyên sinh hàng nhập khẩu chất lượng cao. Chúng tôi, sẽ luôn làm Quý khách hài lòng với những sản phẩm khắt khe nhất qua các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp. 

  Cung cấp Pet tấm nguyên sinh: Khổ Pet tấm (tờ) 2dem, 3dem, 4dem: 54x79 cm, 65x86 cm, 72x102 cm ..v..v.. Sản phẩm: Có cán màng chống trầy bề mặt, có xử lý corona dễ in ấn, ...

  In ấn & Gia công sau in: In ấn pet tấm nguyên sinh & sản phẩm khác... Dán hộp nhựa tự động (thủ công) nhanh chóng. Ép kim, bế khuôn sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

  Nhận đặt hàng, Pet tấm số lượng lớn theo yêu cầu của Quý khách hàng.  Sản phẩm, nhập trực tiếp từ nhà máy nên giá thành rất cạnh tranh hiện nay. 

 • Quý khách hàng, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm nhà cung cấp tốt, uy tín, tận tâm tư vấn trong công việc tại Thành phố HCM. HỒ VIỆT ADS là đơn vị, chuyên cung cấp Pet tấm nguyên sinh hàng nhập khẩu chất lượng cao. Chúng tôi, sẽ luôn làm Quý khách hài lòng với những sản phẩm khắt khe nhất qua các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp. 

  Cung cấp Pet tấm nguyên sinh: Khổ Pet tấm (tờ) 2dem, 3dem, 4dem: 54x79 cm, 65x86 cm, 72x102 cm ..v..v.. Sản phẩm: Có cán màng chống trầy bề mặt, có xử lý corona dễ in ấn, ...

  In ấn & Gia công sau in: In ấn pet tấm nguyên sinh & sản phẩm khác... Dán hộp nhựa tự động (thủ công) nhanh chóng. Ép kim, bế khuôn sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

  Nhận đặt hàng, Pet tấm số lượng lớn theo yêu cầu của Quý khách hàng.  Sản phẩm, nhập trực tiếp từ nhà máy nên giá thành rất cạnh tranh hiện nay. 

 • Quý khách hàng, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm nhà cung cấp tốt, uy tín, tận tâm tư vấn trong công việc tại Thành phố HCM. HỒ VIỆT ADS là đơn vị, chuyên cung cấp Pet tấm nguyên sinh hàng nhập khẩu chất lượng cao. Chúng tôi, sẽ luôn làm Quý khách hài lòng với những sản phẩm khắt khe nhất qua các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp. 

  Cung cấp Pet tấm nguyên sinh: Khổ Pet tấm (tờ) 2dem, 3dem, 4dem: 54x79 cm, 65x86 cm, 72x102 cm ..v..v.. Sản phẩm: Có cán màng chống trầy bề mặt, có xử lý corona dễ in ấn, ...

  In ấn & Gia công sau in: In ấn pet tấm nguyên sinh & sản phẩm khác... Dán hộp nhựa tự động (thủ công) nhanh chóng. Ép kim, bế khuôn sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

  Nhận đặt hàng, Pet tấm số lượng lớn theo yêu cầu của Quý khách hàng.  Sản phẩm, nhập trực tiếp từ nhà máy nên giá thành rất cạnh tranh hiện nay. 

0779 770 277
0779770277